5+ năm kinh nghiệm trong Công nghệ, kinh doanh, quản trị và khởi nghiệp. Chúng tôi nỗ lực tạo ra các sản phẩm giá trị, để cộng hưởng giá trị.

Portfolio

Info

WEHA Building, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

info@wehagroup.com

0933.64.0000

Lấy cuộc sống làm trung tâm và công nghệ làm phương tiện

WEHA lấy 3 giá trị cốt lõi làm gốc rễ : Yêu thương – Trí tuệ – Công nghệ để tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ giá trị trong nhiều lĩnh vực: Chuyển đổi số, vận tải số, giáo dục số, giải trí số…

Kinh nghiệm

5 năm thực tiễn: Công nghệ, kinh doanh, quản trị

Nỗ lực không ngừng

Liên tục phế bỏ chính mình để ngày một hoàn thiện

Lĩnh vực hoạt động

HEYLA

Chuỗi hệ thống Coffee & Ice cream chất lượng và sáng tạo, sinh ra bởi người Việt, vì người Việt

WEHA TECH

Thấu hiểu cuộc sống và bài toán quản trị, kinh doanh để để tạo ra các giải pháp công nghệ phù hợp, tối ưu

WEHA FUTURE

Hệ thống điều trị phục hồi chức năng toàn diện: Vận động, Bấm huyệt YHCT, Châm cứu, Nhận thức ..

WEHA LEGO

LEGO Platform chuyển đổi số giản đơn cho mọi người. Phần mềm chuyển đổi số quốc dân

WEHA CARE

Chuỗi massage ứng dụng bấm huyệt trị liệu và tích hợp công nghệ tiên phong tại Việt Nam cho người đau mỏi.

Nguyên tắc hoạt động

01
Mọi quyết định phải cân bằng lợi ích 3 WIN: Khách hàng, nhân sự, công ty
02
Trung thực, minh bạch, chân thành trong mọi suy nghĩ và hành động
03
Không thỏa hiệp với khó khăn, không ngủ quên trên chiến thắng
01
Mọi quyết định phải cân bằng lợi ích 3 WIN: Khách hàng, nhân sự, công ty
02
Trung thực, minh bạch, chân thành trong mọi suy nghĩ và hành động
03
Không thỏa hiệp với khó khăn, không ngủ quên trên chiến thắng

" Chúng tôi tin tưởng vào sự tử tế, trí tuệ và nỗ lực lao động mỗi ngày để kiến tạo một cuộc đời hạnh phúc cho bản thân, doanh nghiệp và xã hội "