5+ năm kinh nghiệm trong Công nghệ, kinh doanh, quản trị và khởi nghiệp. Chúng tôi nỗ lực tạo ra các sản phẩm giá trị, để cộng hưởng giá trị.

Portfolio

Info

WEHA Building, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

info@wehagroup.com

0933.64.0000

CON NGƯỜI CỐT LÕI

Dinh Thai

Founder
CEO

Ho Hieu

co-founder WHG
DIGITAL ADMIN

Gia Phuc

Founder WHF
cOO whe

Do Ngoc

co-founder WHG
ACCOUNTANT EXECUTIVE

Thuy Hoa

co-founder WHH
DIGITAL ADMIN

Linh Chi

co-founder WHH
QUALITY MANAGEMENT

Minh Tai

co-founder WHH
CHAIN ​​DEVELOPMENT

Xuan Quynh

co-founder WHH
MARKETING EXECUTIVE

Manh Thang

co-founder WHH
Electrical Enginer

Hoai Ngoc

co-founder WHH
HRM

Tien Manh

co-founder WHH
GLOBAL DIRECTOR

CỐ VẤN CHIẾN LƯỢC

Nguyen Minh Ngoc

Strategic
Advisor

Phuong Nam

STRATEGIC
ADVISOR

HOẠT ĐỘNG